Bloemlezing

Deze rubriek bevat een bloemlezing uit Middelnederlandse teksten, berijmde en in proza. Het betreft meer uitgebreide fragmenten uit teksten die in Stemmen op schrift aan de orde komen, geordend volgens de opbouw van het boek. Elk fragment verschijnt in het Middelnederlands origineel met daaronder, op dezelfde pagina, een moderne vertaling. In tegenstelling tot de wat kortere fragmenten die gepresenteerd worden in de bloemlezing op www.wereld-in-woorden.nl, zijn hier langere fragmenten geselecteerd en vertaald, een en ander (ook) ten behoeve van Nederlandse en Vlaamse studenten Nederlands / Middeleeuwen en hun docenten. De bloemlezing zal voortdurend uitgebreid worden.

Onder elk fragment staat een verantwoording van de bron waaraan het is ontleend. Ter wille van de leesbaarheid is soms interpunctie toegevoegd en/of zijn tekstuele emendaties aangebracht. Tenzij anders vermeld, zijn de vertalingen van de hand van Ingrid Biesheuvel.

Veldekes Umwelt

Heinric van Veldeke, dichter van naam en faam

Heinric van Veldeke, over het huwelijk van Eneas en Lavinia, en over de diefstal van zijn boek
Heinric_van_Veldeke.pdf

Het grote verhaal

Koning Arthur: vorstelijke fictie

Walewein en het zwevende schaakbord
Walewein.pdf

Van pummel tot koning
Ferguut.pdf

Epiek van eigen bodem

Spanningen in een Trojaans prieel

Segher Diengotgaf, Tprieel van Troyen
Tprieel_van_Troyen.pdf

Willem en Jacob

Meester Maerlant

De natuur onder ogen

Jacob van Maerlant, fragmenten uit Der naturen bloeme
Der_naturen_bloeme.pdf

Het debuut

Jacob van Maerlant, fragment uit Alexanders geesten
Alexanders_geesten.pdf

De wereld als geschiedenis

Jacob van Maerlant, fragmenten uit Spiegel historiael
Spiegel_historiael.pdf

Oeuvre in opbouw

Jacob van Maerlant, Tweede Martijn (compleet)
Tweede_Martijn.pdf

Schrijven met scherp

Jacob van Maerlant, fragment uit de Rijmbijbel
Rijmbijbel.pdf