Illustraties

Ouverture: Het Boek der Boeken

thumbnail
Het gedicht Miserere mei in het luxe handschrift in Museum Meermanno Den Haag, collectie Museum Meermanno: ms, 10 E 5, f. 179r

1. Wereld in Losse Woorden

thumbnail
Het evangeliarium van Egmond, overhandiging van het boek door Dirk en Hildegard Den Haag, KB: ms. 76 F 1, f. 215r
thumbnail
Het evangeliarium van Egmond, opening van het Mattheüs-evangelie Den Haag, KB: ms. 76 F 1, ff. 16v-17r
thumbnail
Hooglied 3:1 in de Egmondse Willeram Leiden, UB, BPL 10, f. 31v
thumbnail
De leeuw in een later afschrift van het Liber Floridus Den Haag, KB: ms. 72 A 23, f. 44r
thumbnail
Het lied van heer Halewyn, verbeeld in een prent uit 1905 Illustratie uit Henricus, Dat liedekin van Here Halewin. Lithografie in kleuren. Haarlem 1905.
thumbnail
Veldekes verzen over Maastricht Leiden, UB, BPL 1215, f. 18r

3. Het Grote Verhaal

thumbnail
Schepenbrief van Bochoute Afgebeeld naar: J. Taeldeman en L. van Durme (red.), '750 jaar Schepenbrief van Bochoute', Studia Germanica Gandensia. 48 (1999), p. 6
thumbnail
Fragment uit vijftiende-eeuwse druk van Karel ende Elegast. Elegast vangt het bloed van Eggerics vrouw op in zijn handschoen. Den Haag, KB: ms. 169 G 63, 17r
thumbnail
Reinout van Montelbaen Den Haag, KB: ms. 133 L 11
thumbnail
Het zwaargehavende Roelantslied Den Haag, KB: ms. 74 C 8, f. 17r
thumbnail
Fragment van Madelgijs Leiden, UB, Ltk. 201 (fragment)
thumbnail
Begin van de Roman van Walewein en het zwevende schaakbord Leiden, UB, Ltk. 195, f. 120v-121r
thumbnail
Begin van de Ferguut Leiden, UB, Ltk. 191, f. 1r
thumbnail
Tristan-slipper Afgebeeld naar: Dini Hogenelst en Frits van Oostrom, Handgeschreven wereld. Amsterdam 1995, p. 13.
thumbnail
Slot van de Roman van Limborch, met invitatie om het werk voort te zetten. Leiden, UB, Ltk. 195, f. 119v
thumbnail
Laatste blad van de Lancelot-compilatie, met het colofon van Lodewijk van Velthem. Den Haag, KB: ms. 129 A 10, f. 241r
thumbnail
Brief van Jonckbloet aan Koning Willem II Den Haag, NA, Archief van Min. BiZa; toegangsnr. 2.04.01, verbaal 4831 nr. 79.
thumbnail
Proloog van Florimont Afgebeeld naar: Dini Hogenelst en Frits van Oostrom, Handgeschreven wereld. Amsterdam 1995, p. 43.

4. Missie en Mystiek

5. Willem en Jacob

thumbnail
Reynaert en de leeuw op het rad van fortuin Den Haag, KB: ms. 78 D 40, f. 33r (detail)
thumbnail
Het begin van Maerlants Spiegel historiael Den Haag, KB: ms. KA XX, f. 4r
thumbnail
Opening van een veertiende-eeuws luxe-exemplaar van Der naturen bloeme; links Christofoor met op zijn schouder het kindje Jezus, en geknield de opdrachtgever van het boek Leiden, UB, BPL 14A, f. 25v-26r