Inhoudsopgave

Ouverture: Het Boek der Boeken

Van Wachtendonck naar Gruuthuse
Van stamelend naar soeverein
De tweede stem
Dubbelspel

1. Wereld in Losse Woorden

Latijnse boeken

Boekcultuur in Egmond-Binnen
Het creatieve zuiden
De wereld volgens Ysengrimus
Gentse boekerijen
Een boek als levenswerk

Oudnederlands als zijsprong

Natuurtaal en cultuurtaal
Boeken met glossen
Latijnse topstukken

Vrijheid en veelkleurigheid

De magie van het schrift
Weerwolven en drempelriten
Poëzie in Oudfries recht
Kleurrijke namen
Spreekwoorden

Vertellen, zingen en noteren

Literatuur van horen zeggen
De machtigste der koningen
Helden van de wereld
Beer met een missie
Orale liedkunst
Poëzie als pennenproef
Sterke verhalen

Op schrift

2. Veldekes Umwelt

Land zonder grenzen

Wie sjoên ôs Limburg is...
Vakmanschap en meesterschap
Romaanse boeken
Hemelse schoonheid, aardse macht
Wat des keizers was
De Luikse school

De oorsprong van hoofsheid

Twee modellen
Experiment Ruodlieb
Heinric van Veldeke, dichter van naam en faam
Hoofse Eneas
Liefde in tijden van Barbarossa
Servaas en de zilveren sleutel
Tijd, plaats, persoon

Rondom de meester

Maaslandse epiek: Floyris, Aiol, Tristan
Op avontuur met Sint-Brandaan
Maaslandse export?

Een keienlint

Tegenstem in proza
Hoofsheid aan de Nederrijn
Lund en hertog Jan

De zucht tot schoner schrijven

3. Het Grote Verhaal

Chronologie en sociologie

Vlaams tussen Duits en Frans
Franse literatuur in Vlaanderen en Brabant
Communicerende kringen
De voertaal van de stad
Literatuur voor de elite

Verfraaide historie: Karelepiek

De koning en de dief
Vlootschouw van een genre
Het Roelantslied
Van feodaal naar feeëriek
In een baan rond de keizer

Koning Arthur: vorstelijke fictie

Koning voor eens en altijd
Folklore en romans
Walewein en het zwevende schaakbord
Van pummel tot koning
De zwarte ridder Moriaen
Te mooi om waar te zijn

Epiek van eigen bodem

Mozaïeken
Ten aanval met Seghelijn
De hoofse liefde ingepolderd?
Spanningen in een Trojaans prieel
Roman van Limborch

Lancelot en het einde

Een woud van avonturen
Uniek onthaal
Alles ineen
Ambivalenties

Van verhalen naar romans

4. Missie en Mystiek

Bijbelepiek en heiligenlevens

Van den levene ons Heren
Heilige helden
De kluizenaar onder de trap: Alexius
Een schitterend ongeluk: de Enaamse codex
Een brokkenpiloot: Der ystorien bloeme
Devotie zonder dichters

Bijbelvertalingen

Vondsten in Sint-Petersburg
De Zuid-Nederlandse evangelievertaling
De wondere wereld van het diatessaron
Een priegelig karwei

De weg van de mystiek

Aanwezigheid van God
Mystiek in het Latijn
Bruidsmystiek
De oudste preken in het Nederlands
Heilige vrouwen in Lotharingen
De lichtende Lutgard
Alle remmen los: Christina de Wonderbare

Schrijvende vrouwen

Gesluierde schrijfster: Beatrijs van Nazareth
Van seven manieren van heileger minne
De begijnen
Ic, Hadewijch
Visioenen: ik ervoer
Strofische gedichten: ik spoor u aan
Brieven: ik ben bij u
Mystieke kunstenares
Hadewijch en de anderen
Repressie en vervolging
De zaak-H.?
Hadewijch en Heilwig
Mystieke netwerken

Het Nederlands als vrijplaats

5. Willem en Jacob

Mr. Willem

Meesterwerk, toen en nu
Datering, lokalisering, bronnen
Nobels oerschreeuw
Het pernicieuze slot
Humor in stijl
Taal en taboe
Sadistisch universum
De schoonheid van het lelijke
Vos en vervolg
Willem die de Reynaert maakte

Meester Maerlant

De natuur onder ogen
Maerlants wereld
Het debuut
Oeuvre in opbouw
De wereld als geschiedenis
Schrijven met scherp
Baanbrekend en omstreden
Evenwichtskunstenaar
Maerlants weerklank
Boeken op niveau

Firmament met dubbelster