Links

Algemeen

Een zoekmachine met zeer veel mogelijkheden (in het Duits) is:
www.mittelalter-server.de/mittelalter/mittelalter/hrrdn.html

Zie ook:
witcombe.sbc.edu/ARTHmedieval.html

Een mooie site voor geschiedkundige achtergronden (en chronologie):
www.studybuddy.nl/nederlands/themaf.html

Middeleeuwse muziek:

http://www.lib.latrobe.edu.au/MMDB/index.htm
Een hele mooie database met middeleeuwse muziekhandschriften. Vooral het doorbladeren van de 'Complete manuscripts' is erg aantrekkelijk en mooi weergegeven!

Middeleeuwse handschriften en miniaturen:

Algemene handschriftensites:
sunsite.berkeley.edu/Scriptorium

Handschriften in de collectie van de Koninklijke Bibliotheek:
http://www.kb.nl/speciale-collecties/middeleeuwse-handschriften-tot-ca-1550

Een leuk filmpje over het maken van een handschrift is te vinden op:
www.fitzmuseum.cam.ac.uk/pharos/sections/making_art/index_manuscript.html

Middelnederlandse teksten:

www.dbnl.org
Via de startpagina, dan De Nederlandse literatuur en vervolgens Middeleeuwen komt een schat aan complete Middelnederlandse teksten beschikbaar.

1. Wereld in Losse Woorden

Interessante sites in verband met de geschiedenis van het Nederlands etc. zijn:
www.inl.nl

Spreekwoorden:

www.spreekwoord.nl
Bevat ruim 6000 spreekwoorden en gezegden. Doorzoekbare database, geeft hier en daar ook equivalenten in Frans, Duits en Engels. Mogelijkheid om zelf toe te voegen, te wijzigen, te corrigeren. Schilderij van Brueghel, met meer dan 70 spreekwoorden en een lijst met verklaringen. Links naar website Onze Taal en Van Dale.

www.vonscheven.net/spreekwoordenstartpagina.asp
met links naar andere pagina's over spreekwoorden

Orale literatuur en namen:

www.chs.harvard.edu/mpc
The Milman Parry Collection of oral Literature (ook de gehele Lord Collection (van Albert B. Lord). De grootste collectie ter wereld rond de Zuidslavische orale traditie (bevat o.m. heldenliederen, gesprekken en verhalen)

Via www.meertens.knaw.nl krijgt men onder meer toegang tot databanken met Familienamen (betekenis, herkomst, verspreidingsgebied), Voornamen (verklaring, naamdragers en andere wetenswaardigheden), Volksverhalen (sprookjes, sagen, legenden, Broodje-aapverhalen etc.)

2. Veldekes Umwelt

Het Manessehandschrift (met o.a. Veldeke) is digitaal beschikbaar op digi.ub.uni-heidelberg.de/cpg848

Een laat handschrift van Veldekes Eneasroman op digi.ub.uni-heidelberg.de/cpg403
Zie voor Brandaan: nl.wikipedia.org/wiki/Sint-Brandaan (met een link naar de DBNL met de volledige Middelnederlandse tekst en de Latijnse tekst (Navigatio).

Voor middeleeuwse bestiaria:
bestiary.ca/index.html
www.abdn.ac.uk/bestiary/index.hti

3. Het Grote Verhaal

Karel de Grote:

Voor korte overzichten over de geschiedenis rond Karel de Grote:
www.reportret.info/nl/galerij/kareldegrote1.html (vooral de bronvermeldingen zijn interessant)

Koning Artur en de ridders van de Ronde Tafel:

http://www.arthurianfiction.org/

Alles wat je wilt weten over Koning Artur, zeer toegangelijk gemaakt:
www.let.uu.nl/alw/ARTHUR (de Nederlandse afdeling van de International Arthurian Society)
www.koningartur.nl
Voor verhalen rondom koning Artur en andere volksverhalen:
www.beleven.org/verhalen/data/verhaal.php?id=6629

Koning Artur en de Ronde Tafel in Winchester:
www.britannia.com/history/arthur/winchester.html

Het Repertorium van Eigennamen in Middelnederlandse Literaire Teksten, waarin alle romanpersonages uit de Middelnederlandse epiek zijn beschreven is raadpleegbaar op cf.hum.uva.nl/dsp/scriptamanent/remlt/remltindex.htm

4. Willem en Jacob

Reynaert:

De site van het Reynaertgenootschap geeft uitgebreide informatie en vele links: /www.reynaertgenootschap.be
Een prachtige webpublicatie van het Dijckse handschrift, met Vanden vos Reynaerde en Maerlants Der naturen bloeme is:
miami.uni-muenster.de/servlets/DSOViewerServlet?FSet=2&DocID=56&DvID=58
Niet te missen is de mooie site met verwijzingen naar Reynaert:
bestiary.ca/etexts/morley1889/morley1889.htm