Recensies

In een meertalig themanummer van het tijdschrift Queeste Tijdschrift over middeleeuwse letterkunde in de Nederlanden (jaargang 13 (2006) nummer 1) reageert een vijftal onderzoekers uit binnen- en buitenland op Stemmen op schrift.
De bijdragen zijn getiteld:
Contrasts and interaction. Neighbours of nascent Dutch writing: the English, Normans and Flemish (c. 1000 - c. 1200) door Elisabeth van Houts (University of Cambridge) Recensie_Elisabeth_van_Houts.pdf,
Van magie en minne. De context van Middelnederlandse religieuze teksten door Peter Raedts (Radboud Universiteit Nijmegen) Recensie_Peter_Raedts.pdf,
Deutsch-niederländische Anregungen. Ein Plädoyer für eine simultane Berücksichtigung der mittelalterlichen deutschen und niederländischen Literaturtraditionen door Bernd Bastert (Ruhr-Universität Bochum) Recensie_Bernd_Bastert.pdf,
Cuthbert Calculus, alias Tryphon Tornesol, lit 'Kuifje', ou: Un romaniste britannique aux prises avec des voix sur parchemin door Keith Busby (University of Wisconsin) Recensie_Keith_Busby.pdf en
Journey through an unfamiliar literary landscape. 'Stemmen op schrift' from the Perspective of English Studies door Kees Dekker (Rijksuniversiteit Groningen) Recensie_Kees_Dekker.pdf.  
Zie ook de rubriek Aanvullingen.

Jos Damen, '"Innovatie komt uit de marge" Frits van Oostrom over handschriften en bibliotheken'. In: Omslag. Bulletin van de Universiteitsbibliotheek Leiden en het Scaliger Instituut, nr. 3 (2005), p. 1-3. Recensie_Jos_Damen.pdf

Elsbeth Etty, '"Balans tussen bloedeloze wetenschap en mooi verhaal"'. In: NRC 23-02-06, p. 12. Recensie_Elsbeth_Etty.pdf

Marc Reynebeau, 'Onduidelijke grenzen van onze literatuur'. In: De Standaard 24-02-06, p. L7-L9. Recensie_Marc_Reynebeau.pdf

Jef Janssens, 'Een boek als liefdesverklaring'. In: De Standaard 24-02-06, p. L10. Recensie_Jef_Janssens.pdf

David Rijser, ´Dertien woorden voor varken, maar wat een parels!'. In: NRC 24-02-06, Boeken, p. 27. Recensie_David_Rijser.pdf

T. van Deel, 'Literatuur in de Lage Landen'. In: Trouw 25-02-06, Boeken, p. 8-9. Recensie_T._van_Deel.pdf

Ellen Stikkelbroeck, 'Impresario van Middeleeuwse teksten'. In: Friesch Dagblad 25-02-06, p. 16-17. Recensie_Ellen_Stikkelbroeck.pdf

Theo Hakkert, 'Lieflijke regels uit de middeleeuwen'. In: Het Parool 25-02-06, p.33. Recensie_Theo_Hakkert.pdf

Enny de Bruijn, '"Wat een vreemde wereld en wat lijken die mensen op ons"'. In: Reformatorisch Dagblad 1-03-06, Boeken, p. 15. Recensie_Enny_de_Bruijn.pdf

Kees Fens, 'Orde scheppen in een flardenrijk'. In: de Volkskrant 3-3-06, Cicero, p. 24. Recensie_Kees_Fens.pdf

Herman Brinkman, 'Het Nederlands in Lentetooi'. In: Literatuur [De Groene Amsterdammer] - 1 (2006) , p. 17-21. Recensie_Herman_Brinkman.pdf

Herman Pleij, 'Sublieme aanstellerij'. In: Vrij Nederland 11-03-2006, p. 62-63. Recensie_Herman_Pleij.pdf

Bart Besamusca, 'Mijlpaal, krabpaal en seinpaal'. In: Vooys 2 (2006), p. 72-75. Recensie_Bart_Besamusca.pdf

Jan de Putter, 'Firapeel helpt!'. In: Tiecelijn 19 (2), p. 212-220. Voor het hele artikel, klik hier

Ruud Ryckaert, 'Van talige zwerfkeien tot literaire stapstenen. Frits van Oostrom, Stemmen op schrift. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur vanaf het begin tot 1300'. In: De Leeswolf, jrg. 12, nr. 3 (april 2006), p. 178-179. Voor de tekst van het artikel klik hier.

Johan Oosterman, `Weten dat het niet kan. En toch moet het. Over Stemmen op schrift in het onderwijs'. In: Madoc 26 (2006), p. 175-179. Recensie_Johan_Oosterman.pdf

Marjolein Hogenbirk en Willem Kuiper, 'Geschiedenis van een volwaardig fenomeen'. In: Vaktaal 2/3 (2006), p. 9-10. Recensie_Marjolein_Hogenbirk_en_Willem_Kuiper.pdf

Johan Bakker, 'Stemmen op Schrift verdient de meeste stemmen'. In: Nederlands Dagblad 10-11-2006. Recensie_Johan_Bakker.pdf

Bettina Noak in: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 123/4 (2007), 358-362. Recensie_Bettina_Noak.pdf