Bloemlezing

Bloemlezing

Deze rubriek bevat een bloemlezing uit veertiende-eeuwse Middelnederlandse teksten, berijmde en in proza. Het betreft meer uitgebreide fragmenten uit teksten die in Wereld in woorden aan de orde komen, geordend volgens de opbouw van het boek. Elk fragment verschijnt hier zowel in Middelnederlands origineel als in moderne vertaling. De bloemlezing zal voortdurend uitgebreid worden.

Onder elk fragment staat een verantwoording van de bron waaraan het is ontleend. Ter wille van de leesbaarheid is soms interpunctie toegevoegd en/of zijn tekstuele emendaties aangebracht. Tenzij anders vermeld, zijn de vertalingen van de hand van Ingrid Biesheuvel.

Profiel van een eeuw

Mandeville over de Saracenen
Mandeville_Middelnederlands.pdf
Mandeville_vertaling.pdf

De wereld

Geschiedenis van nabij

Kennis en kunde

Medisch specialisten

De slagaderlijke bloeding van Thomas Scellinck
Thomas_Scellinck_Middelnederlands.pdf
Thomas_Scellinck_vertaling.pdf

De allesweter

Sidrac weet een antwoord op bijna iedere vraag
Sidrac_Middelnederlands.pdf
Sidrac_vertaling.pdf

Doen en laten

Schrijver in het centrum

Het vlammende slot van Jans teesteye
Jans_Teesteye_Middelnederlands.pdf
Jans_Teesteye_vertaling.pdf

Het Heil

Wisselstroom

Selectie uit Lucidarius
Lucidarius_Middelnederlands.pdf
Lucidarius_vertaling.pdf

Stem uit de stilte

Uit de Gulden Legende
Gulden_legende_Middelnederlands.pdf
Gulden_legende_vertaling.pdf

Meester in het midden

De epiloog van de nacomelinc
Nacomelinc_Middelnederlands.pdf
Nacomelinc_vertaling.pdf

Literaire missie

Maria

Een boeketje exempelen
Tien_exempelen_Middelnederlands.pdf
Tien_exempelen_vertaling.pdf

Theophilus
Theophilus_Middelnederlands.pdf
Theophilus_vertaling.pdf

Het mirakel Beatrijs

Een vrouw van vlees en bloed aan het woord
Beatrijs_Middelnederlands.pdf
Beatrijs_vertaling.pdf

De Verbeelding

De ridderroman voorbij

Reynaerts terugkeer

De verlengde hofdag
Reynaert_II_Middelnederlands.pdf
Reynaert_II_vertaling.pdf

Compact en complex

Fragmenten uit de Borchgravinne van Vergi
Vergi_Middelnederlands.pdf
Vergi_vertaling.pdf

De taal der liefde

Liefde als brief

Een liefdesbrief op rijm, inclusief een doorboord hart
Liefdesbrief_met_hart_Middelnederlands.pdf
Liefdesbrief_met_hart_vertaling.pdf

Kleinkunst

Willem van Hildegaersberch Vanden sacramente van Aemsterdam
Hildegaersberch_Middelnederlands.pdf
Hildegaersberch_vertaling.pdf

Spektakel

Lust om te lachen

De schuine boerde Dits vanden vescher van Parijs
De_visser_van_Parijs_Middelnederlands.pdf
De_visser_van_Parijs_vertaling.pdf

Schelden en slaan

De klucht Rubben
Rubben_Middelnederlands.pdf
Rubben_vertaling.pdf

Drie milieus omstreeks 1400

Het Hollandse hof

Een liefdesgeschiedenis uit Dirc Potters Der minnen loep
Dirc_Potter_Der_minnen_loep_Middelnederlands.pdf
Dirc_Potter_Der_minnen_loep_vertaling.pdf

 

Moderne Devotie

... uit het Zusterboek van Diepenveen
vite_Diepenveen_Middelnederlands.pdf
vite_Diepenveen_vertaling.pdf