The making of ...

The making of ...

De tekst van Wereld in woorden is gegroeid in vijf fasen - zie hierover ook pagina 550 in het boek. Van ieder van deze fasen worden hier enkele voorbeelden getoond.

Bovendien kan hier doorgeklikt worden naar de eerste bladzijden van het boek (over Hulthem) in alle fasen en naar de laatste bladzijden (over Egidius) in alle fasen.

De eerste bladzijden van Wereld in woorden in vijf fasen

Hulthem_fase_1.pdf - grove ideeënvorming 
Hulthem_fase_2.pdf - jagen en verzamelen
Hulthem_fase_3.pdf - schrijven op maat
Hulthem_fase_4.pdf - met opmerkingen van de leescommissie (een eigen kleur voor iedere collega)
Hulthem_fase_5.pdf - met commentaar van tekstredacteur Aggie Langedijk

De laatste bladzijden van Wereld in woorden in vijf fasen

Egidius_fase_1.pdf - grove ideeënvorming
Egidius_fase_2_en_3.pdf - jagen en verzamelen/ schrijven op maat
Egidius_fase_4.pdf - met opmerkingen van de leescommissie (een eigen kleur voor iedere collega)
Egidius_fase_5.pdf - met commentaar van tekstredacteur Aggie Langedijk
Egidius_fase_5bis.pdf - (tamelijk vruchteloos) geworstel met de laatste zin